İletkenliğin Sıcaklığa Bağlı Değişimi Deneyi

İletkenliğin Sıcaklığa Bağlı Değişimi Deneyi

Cam balon içinde bulunan sıvının sıcaklığı su banyosu içinde arttırılır. Distilasyon modülü ile deney kurulumu tamamlanır. İletkenlik sensörü ile iletkenlikteki değişim gözlenir. Lab Quest 2 Veri Toplama Cihazı 'nda veriler toplanır ve analiz edilir.Özellikler