Mars Robotu

Ziyaretçiler kumanda düzenegi ile Mars Robotu’nu kumanda edip mars yüzeyindeki örnekleri

toplayabilmektedirler. Toplanan bu örnekler robot üzerindeki algılayıcılar sayesinde kontrol

ekranında görev tamamlanması şeklinde takip edilebilmektedir. Özellikler